oferta

Programy lojalnościowe – skuteczne narzędzia utrzymywania klientów

Programy lojalnościowe – skuteczne narzędzia utrzymywania klientów

Dziś największym kosztem dla firmy jest pozyskanie nowego klienta. Zdecydowanie taniej jest utrzymać klienta. Aby to było możliwe należy przywiązać go do firmy, zwiększając jego lojalność i zadowolenie z dostarczanych mu usług, czy też produktów. Skutecznym narzędziem wspomagającym utrzymywanie klientów mogą być programy lojalnościowe.

Produkty objęte programem lojalnościowym

Program lojalnościowy daje klientom możliwość wyboru nagród z katalogu. System rejestruje sprzedaż i nalicza klientowi punkty programu. Dedykowany do programów lojalnościowych moduł pozwala na:

  • Zarządzanie listą produktów dostępnych w programie lojalnościowym – dzięki temu możliwe jest objęcie tylko wybranych produktów programem lojalnościowym
  • Przypisywanie produktom wartości punktowych – za każdy zakupiony produkt przydzielana jest określona liczba punktów
  • Przypisywanie produktom wartości punktowych z przelicznikiem cenowym – np. za każde 100 zł wydane w sklepie internetowym klient otrzymuje 1 punkt

Co więcej... wersja dla dystrybutorów

Moduł programów lojalnościowych jest przygotowany w taki sposób, by mógł również być kierowany do dystrybutorów. Wówczas w programie jest rejestrowana sprzedaż danego dystrybutora lub grupy dystrybutorów i za nią są przydzielane punkty. Tutaj również punkty mogą być przydzielane za każdą sprzedaną sztukę produktu lub usługi albo z zastosowaniem przelicznika wartościowego, czyli np. za każde sprzedane 100 zł (wartość produktu lub usługi) jest przydzielany 1 punkt.

Grupowanie produktów i dystrybutorów

Każdy produkt i dystrybutor może być przypisany do określonej grupy, dzięki czemu można zróżnicować punktację w zależności od tego, w jakiej grupie znajduje się produkt lub dystrybutor. W ten sposób można tworzyć dowolne kombinacje punktowe, wynagradzać najlepszych dealerów za najlepszą sprzedaż.

Nagrody w programie lojalnościowym

Moduł programów lojalnościowych daje m.in. następujące możliwości:

  • Dodawanie, edycja i usuwanie nagród
  • Przydzielanie nagrodom parytetów punktowych
  • Tworzenie asortymentów nagród, grupowanie ich w kategorie itp.
  • Nagrody sezonowe - to sposób na zmobilizowanie uczestników programu lojalnościowego do generowania większych obrotów, dzięki okresowym promocjom na pewne, atrakcyjne nagrody

Rejestrowanie sprzedaży i naliczanie punktów

W zależności od rodzaju programu lojalnościowego uczestnicy mogą rejestrować sprzedaż ręcznie, wypełniając prosty formularz rejestracyjny lub może to należeć do zadań administratora danego programu lojalnościowego. Administrator korzysta w tym przypadku ze specjalnych narzędzi umożliwiających automatyczny import plików z raportami sprzedaży bezpośrednio do programu lojalnościowego. W tym zakresie moduł programów lojalnościowych zapewnia całkowitą elastyczność i umożliwia dostosowanie procesu rejestracji sprzedaży do indywidualnych wymagań klienta.

Dodatkowo system posiada moduł weryfikacji sprzedaży, który zabezpiecza przed niepotrzebnym naliczeniem punktów, np. w przypadku ręcznego rejestrowania faktur przez uczestników programu.

Akcje produktowe, targetowe

Poza parytetem punktowym moduł programów lojalnościowych może zawierać rozwiązania dla firm, które chcą powiązać sprzedaż z aktualnie trwającymi akcjami promocyjnymi. Dodatkowo każda akcja promocyjna może mieć określony target, co jest jednym z czynników motywujących uczestników do bardziej efektywnych działań sprzedażowych, mających na celu zwiększenie sprzedaży produktów klienta.

Karty prepaid jako nagrody gotówkowe

Moduł programów lojalnościowych poza nagrodami rzeczowymi daje uczestnikom również możliwość korzystania z tzw. kart prepaidowych. W tym przypadku uczestnik może zamienić punkty na doładowania karty prepaidowej, którą uczestnik może płacić w sklepie lub też wypłacić gotówkę z bankomatu. Wbudowany moduł zarządzania kartami prepaidowymi pozwala śledzić historię doładowań, generować eksporty dla klienta. Dodatkowo system ten pozwala na rekompensaty, ponieważ niektóre nagrody wymagają uiszczenia podatku do urzędu skarbowego. W module programów lojalnościowych zostało to rozwiązane poprzez możliwość specjalnego doładowania - tzw. rekompensaty - dzięki czemu uczestnik zamawiający taką nagrodę nie poczuje się pokrzywdzony, gdyż dostanie zwrot kwoty podatku na kartę prepaid.

Nietypowe rozwiązania dla wymagających klientów

Moduł programów lojalnościowych posiada również nietypowe rozwiązania dla wymagających klientów. Przykładowo administrator obsługujący program lojalnościowy może dokonać automatycznej konwersji wszystkich punktów z podanego okresu na doładowanie karty prepaidowej albo wygenerować masową rekompensatę.

Dodatkowe ułatwienia – automatyczne importy

Moduł programów lojalnościowych pozwala na wykonywanie automatycznych importów takich, jak:

  • Import produktów do bazy danych np. z arkusza kalkulacyjnego
  • Importy nagród do bazy danych w analogiczny sposób, jak import produktów
  • Import raportów sprzedaży zastępujący ręczną rejestrację faktur przez uczestników programu

Dodatkowe możliwości

Moduł programów lojalnościowych jest nieustannie rozbudowywany na potrzeby obecnych i nowych klientów New Desert, dzięki czemu wdrażane przez nich programy lojalnościowe są zawsze zgodne z ich indywidualnymi potrzebami i życzeniami.

Ważne: nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Strona główna |Oferta |O firmie |Realizacje |Kontakt
New Desert ˆ 2002-2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.