o firmie

Jak pracujemy

Zespół złożony z projektantów, programistów i testerów pracuje według następującego schematu:

 

1. Wizja

To pierwszy etap tworzenia nowego oprogramowania, modułu, czy też drobnej zmiany w systemie. Wizja jest dokumentem opisującym zmiany lub nowe funkcjonalności, które muszą zostać zaprojektowane. Wizja jest przełożeniem oczekiwań klienta na listę konkretnych funkcjonalności, które zostają w kolejnym kroku przekazane projektantom tworzącym specyfikację dla programistów.

2. Projekt

Na tym etapie projektanci tworzą opisy funkcjonalności oprogramowania, modułu, czy też drobnych modyfikacji w systemie. Poszczególne osoby przygotowują dwa rodzaje projektów:

  • Projekt logiczny – opis scenariuszy i tego, co dokładnie powinno się znaleźć w ramach nowej lub zmienianej funkcjonalności w danym module
  • Projekt techniczny – opis procesów programistycznych, jakie muszą zostać wykonane, aby zrealizować projekt

Projekt logiczny wykonują projektanci, natomiast projekt techniczny wykonują projektanci z programistami, w zależności od stopnia skomplikowania technicznego. Rola programistów na tym etapie polega na asystowaniu przy tworzeniu specyfikacji programistycznej. Zawiera ona m.in. opisy tabel i pól w bazie danych, klas i zmiennych wykorzystywanych w kodzie programu. Ścisła współpraca pomiędzy projektantami i programistami polega również na ciągłych konsultacjach - na przykład, żeby uzyskać od programistów informacje, czy dana zmiana modyfikująca określone obliczenia może rzutować na inne funkcjonalności. Jeżeli tak to już na tym etapie konieczne jest przewidzenie dodatkowego czasu na analizę, czy taka zmiana jest konieczna lub jak należy ją wprowadzić, aby nie wpłynęła ona negatywnie na działające już elementy systemu.

2.1. Harmonogram i kosztorys

Na tym etapie dopiero możliwa jest ocena szacunkowego czasu potrzebnego na stworzenie danej funkcjonalności oraz koszt jej wykonania. W ocenie kosztów uczestniczą również testerzy, ponieważ to oni będą testować funkcjonalność. Testerzy są również obecni na etapie projektowania, poznając szczegółowo specyfikacje logiczne i techniczne funkcjonalności, które będą testować po ich wykonaniu przez projektantów.

3. Programowanie

Kodowanie (programowanie) to etap, w którym programiści wykonują swoją pracę. Również na tym etapie programiści ściśle współpracują z projektantami udzielając im odpowiedzi na szczegółowe pytania, pojawiające się często dopiero na etapie pisania kodu programistycznego. Projektanci mają za zadanie udzielić wszelkich możliwych odpowiedzi na te pytania, a także być gotowi do ewentualnego przeprojektowania funkcjonalności, jeśli napotkano jakieś utrudnienia, których nie dało się przewidzieć w fazie projektowania.

4. Testowanie

Na tym etapie testerzy w oparciu o otrzymane od projektantów specyfikacje mają za zadanie przetestować szczegółowo daną funkcjonalność uruchomioną na serwerach testowych. Testy dotyczą zarówno zgodności tworzonego kodu programistycznego ze specyfikacją, jak i aspektów ergonomii i funkcjonalności. Wszelkie nieprawidłowości są zgłaszane programistom do poprawy. Po ich poprawie trafiają one do ponownych testów weryfikujących, czy poprawki w kodzie, wprowadzone przez programistów, rozwiązały problem. Jeżeli tak dana funkcjonalność jest przekazywana do innego testera, który patrząc na nią „świeżym okiem” prowadzi dodatkowe testy kontrolne i weryfikujące.

5. Wdrożenie

Funkcjonalność po zatwierdzeniu przez testerów jest przekazywana do menedżera obsługującego danego klienta, który zatwierdza zmianę do przekazania klientowi. W ścisłej współpracy z klientem następuje odbiór danej funkcjonalności. Na tym etapie klient może przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące danej funkcjonalności. Jeżeli zostaną stwierdzone drobne niezgodności ze specyfikacją wymagające poprawek programistycznych, dana funkcjonalność jest poprawiana przez programistów, ponownie przekazywana do testerów, aż do momentu ostatecznej akceptacji przez klienta. Po ostatecznej akceptacji następuje decyzja dotycząca końcowego wdrożenia. W ramach tego wdrożenia programiści w porozumieniu z menedżerem i klientem wgrywają nowe funkcjonalności na serwer klienta. Drobne zmiany są wprowadzane bez zakłócenia pracy danego systemu. Większe wdrożenia dokonywane są w czasie przerw technicznych, w trakcie których użytkownicy nie mają dostępu do danego systemu. Zostają oni oczywiście wcześniej o takich przerwach poinformowani, a czas trwania przerw jest uzgadniany z klientem.

Zasady rozliczeń

Kosztorys powstaje w oparciu o specyfikację logiczną i programistyczną, a także harmonogram prac. Koszt danej funkcjonalności jest szacowany w oparciu o czas pracy potrzebny do jej wykonania. Klient otrzymuje informacje o szacowanym czasie wykonania danej funkcjonalności w specyfikacji logicznej i technicznej oraz w harmonogramie i to ten czas jest podstawą do rozliczeń.

Oferta serwisowa

Rozbudowane systemy informatyczne wymagają stałej obsługi serwisowej polegającej na odbieraniu, analizie, sprawdzaniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu zgłoszeń pojawiających się w systemie Workflow. Zgłoszenia takie zostają przekazywane do programistów i testerów lub też, w przypadku bezzasadności ich zgłoszenia, są odrzucane.

Koszt pracy serwisanta jest określony na podstawie czasu, w jakim jest on gotowy do pracy (oczekiwanie na zgłoszenia i ich obsługa).

Ważne: nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Strona główna |Oferta |O firmie |Realizacje |Kontakt
New Desert ˆ 2002-2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.